تبلیغات
مرجع تخصصی برنامه نویسی - دانلود آموزشهای PhantomJS - آموزش Autodesk Inventor 2015

مرجع تخصصی برنامه نویسی - دانلود آموزشهای PhantomJS

پنجشنبه 8 تیر 1396

[http://www.aparat.com/v/4zsYZ]

 

Autodesk Inventor Professional نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ و ۳ بعدی دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطعات صنعتی و حتی کل خط تولید می باشد.
اگر شما تولید کننده هستید و یا در کارخانه تولیدی صنعتی کار می کنید و به فکر اصلاح سیستم کاریتان هستید و یا به دنبال ارائه ایده های جدید و درآمد زا برای کارتان هستید با این نرم افزار می توانید به آن برسید.
این نرم افزار قابلیت طراحی پروتوتایپ و هر گونه قالبی را دارد و نیز این قابلیت را دارد که تحلیل های مختلفی از طرحتان در محیط نرم افزار انجام دهید. تحلیل حرارتی آماری، بازدهی، مغناطیسی و …

دوره آموزش Autodesk Inventor 2015 از موسسه Infinite Skills را به درخواست دوستان در سایت قرار دادیم.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ویژگی های مدلینگ
 • ویژگی های Parametric
 • فایل های Associative
 • مدیریت Assembly
 • رابط کاربر
 • مدل Manipulation
 • ایجاد Sketche ها
 • ایجاد Line ها
 • ایجاد Circle ها و Arc ها
 • ایجاد Rectangle ها و Polygon ها
 • ایجاد Slot ها
 • ایجاد Fillet ها و Chamfer
 • ایجاد پروفایل های Valid
 • استفاده از Geometric Constraint
 • ایجاد Dimensional Constraint
 • کار با Dimensional Constraint
 • ویژگی های اساسی Sketched
 • ایجاد یک Revolve
 • ایجاد ویژگی های Secondary
 • استفاده از Shared Sketche
 • ساخت Work Plane
 • ساخت Work Point
 • کار با Work Feature
 • ایجاد Fillet ها
 • ایجاد Chamfer ها
 • ایجاد Hole ها
 • ایجاد Thread ها
 • ویژگی های پیشرفته Sketched
 • ایجاد فایل های الکترومغناطیسی
 • مدل سازی اطلاعات
 • استفاده از پارامترها و معادلات
 • ایجاد ویژگی های Mirrored
 • کار با ابزارهای Duplication
 • طراحی Assembly
 • ایجاد محدودیت های Assembly
 • ایجاد طراحی View ها
 • ایجاد جزئیات View ها
 • ایجاد Auxillary View ها
 • ایجاد Base View
 • مدل Documentation
 • ایجاد Exploded Assembly View
 • انواع Dimension
 • بازیابی مدل Dimension
 • ایجاد Baseline Dimension
 • ایجاد Ordinate Dimension
 • ویرایش Dimension
 • استفاده از جدول ها و تگ ها
 • ویرایش Bill از Material
 • نتیجه گیری
 • خلاصه دوره


لیست سرفصل های دوره آموزشی:

عنوان دوره: InfiniteSkills – Learning Autodesk Inventor 2015 Training Video
حجم فایل: 765MB

 

برای دانلود آموزش Autodesk Inventor 2015 به صورت کامل کلیک کنید

 

Autodesk Inventor Professional نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ و ۳ بعدی دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطعات صنعتی و حتی کل خط تولید می باشد.
اگر شما تولید کننده هستید و یا در کارخانه تولیدی صنعتی کار می کنید و به فکر اصلاح سیستم کاریتان هستید و یا به دنبال ارائه ایده های جدید و درآمد زا برای کارتان هستید با این نرم افزار می توانید به آن برسید.
این نرم افزار قابلیت طراحی پروتوتایپ و هر گونه قالبی را دارد و نیز این قابلیت را دارد که تحلیل های مختلفی از طرحتان در محیط نرم افزار انجام دهید. تحلیل حرارتی آماری، بازدهی، مغناطیسی و …

دوره آموزش Autodesk Inventor 2015 از موسسه Infinite Skills را به درخواست دوستان در سایت قرار دادیم.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ویژگی های مدلینگ
 • ویژگی های Parametric
 • فایل های Associative
 • مدیریت Assembly
 • رابط کاربر
 • مدل Manipulation
 • ایجاد Sketche ها
 • ایجاد Line ها
 • ایجاد Circle ها و Arc ها
 • ایجاد Rectangle ها و Polygon ها
 • ایجاد Slot ها
 • ایجاد Fillet ها و Chamfer
 • ایجاد پروفایل های Valid
 • استفاده از Geometric Constraint
 • ایجاد Dimensional Constraint
 • کار با Dimensional Constraint
 • ویژگی های اساسی Sketched
 • ایجاد یک Revolve
 • ایجاد ویژگی های Secondary
 • استفاده از Shared Sketche
 • ساخت Work Plane
 • ساخت Work Point
 • کار با Work Feature
 • ایجاد Fillet ها
 • ایجاد Chamfer ها
 • ایجاد Hole ها
 • ایجاد Thread ها
 • ویژگی های پیشرفته Sketched
 • ایجاد فایل های الکترومغناطیسی
 • مدل سازی اطلاعات
 • استفاده از پارامترها و معادلات
 • ایجاد ویژگی های Mirrored
 • کار با ابزارهای Duplication
 • طراحی Assembly
 • ایجاد محدودیت های Assembly
 • ایجاد طراحی View ها
 • ایجاد جزئیات View ها
 • ایجاد Auxillary View ها
 • ایجاد Base View
 • مدل Documentation
 • ایجاد Exploded Assembly View
 • انواع Dimension
 • بازیابی مدل Dimension
 • ایجاد Baseline Dimension
 • ایجاد Ordinate Dimension
 • ویرایش Dimension
 • استفاده از جدول ها و تگ ها
 • ویرایش Bill از Material
 • نتیجه گیری
 • خلاصه دوره


لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this Autodesk Inventor 2015 training course, expert author Adam Cooper teaches you the fundamental tools and techniques needed to create your own 3D digital prototypes and modeling projects. This course is designed for the absolute beginner, meaning no prior experience with Inventor is required.

You will start with a tour of the Inventor 2015 user interface, and then jump into learning about basic sketching. Adam will teach you how to sketch basic features, such as creating an extrusion, secondary features, and work features. This video tutorial will teach you how to sketch advanced features, use parameters and equations, and work with duplication tools. You will then move into the assembly environment, learning how to build an assembly from the parts you created, interact with the assembly, and create a presentation view of the assembly. Finally, you will cover basic view creation and dimensioning methods.

Once you have completed this computer based training course, you will have a comprehensive understanding of how to use the tools in Inventor 2015 to create your own modeling projects. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

01. Autodesk Inventor 2015
Introduction To Autodesk Inventor 2015
About The Author
Getting Started
Feature Based Modelling
Parametric Features
Associative Files
Assembly Management
Model Documentation
User Interface
Model Manipulation
Inventor Project Files
Mouse And Selection Interaction
0113 How To Access Your Working Files
02. Basic Sketching
Creating 2D Sketches
Creating Lines
Creating Circles And Arcs
Creating Rectangles And Polygons
Creating Slots
Creating Fillets And Chamfers
Sketch Entity Types
Sketch Duplication
Sketch Modification
Creating Valid Profiles
03. Sketch Constraints And Dimensions
0301 Applying Geometric Constraints
0302 Constraint Inference And Persistence
0303 Working With Geometric Constraints
0304 Creating Dimensional Constraints
0305 Working With Dimensional Constraints
0306 Guidelines For Successful Sketching
04. Basic Sketched Features
0401 Creating An Extrusion
0402 Creating A Revolve
0403 Modifying Sketches And Features
0404 Creating Secondary Features
0405 Using Shared Sketches
05. Creating Work Features
0501 Creating Work Planes
0502 Creating Work Axes
0503 Creating Work Points
0504 Working With Work Features
06. Pick And Place Features
0601 Creating Fillets
0602 Creating Chamfers
0603 Creating Holes
0604 Creating Threads
0605 Creating Shells
07. Advanced Sketched Features
0701 Creating Sweeps
0702 Creating Lofts
0703 Creating Coils
08. Modeling Information
0801 Using Parameters And Equations
0802 Part Model Information
09. Feature Duplication Tools
0901 Creating Rectangular Patterns
0902 Creating Circular Patterns
0903 Creating Mirrored Features
0904 Working With Duplication Tools
10. Assembly Design
1001 Assembly Environment
1002 Placing Components In An Assembly
1003 Degrees Of Freedom In An Assembly
1004 Assembly Constraints - Part 1
1005 Assembly Constraints - Part 2
1006 Quick Place And Assemble
1007 Assembly Joints - Part 1
1008 Assembly Joints - Part 2
1009 Editing Constraints And Joints
1010 Proper Constraining Techniques
1011 Content Center Library
1012 Patterning Components In An Assembly Environment
1013 Assembly Mirror And Copy Components
11. In-Place Assembly Editing And Creation
1101 Editing A Component While In Place
1102 Creating A Component In Place
1103 Working With Adaptivity
12. Interacting With An Assembly
1201 Selecting Components
1202 Component States
1203 Creating Assembly Sections
1204 Creating Design Views
1205 Assembly Model Documentation
1206 Interference Checking
13. Creating Exploded Assembly Views
1301 The Presentation Environment
1302 Exploding Your Assembly
1303 Animating Your Exploded Assembly View
14. Basic View Creation
1401 Model Documentation
1402 Creating Base Views
1403 Creating Projected Views
1404 Creating Auxillary Views
1405 Creating Section Views
1406 Creating Detail Views
1407 Modifying Existing Drawing Views
1408 View Manipulations
15. Dimensioning Methods
1501 Dimension Types
1502 Retrieving Model Dimensions
1503 Drawing Based Dimensions
1504 Creating Baseline Dimensions
1505 Creating Ordinate Dimensions
1506 Creating Chain Dimensions
1507 Editing Dimensions
16. Annotation And Symbols
1601 Hole, Thread And Chamfer Notes
1602 Centermarks And Centerlines
1603 Documenting Views With Symbols
1604 Placing And Editing Leaders And Text
1605 Examining General Tables And Hole Tables
1606 Revision Tables And Tags
17. Bill Of Materials And Parts Lists
1701 Examining Bill Of Material
1702 Editing The Bill Of Material
1703 Creating A Parts List
1704 Balloon Placement
18. Conclusion
1801 Wrap-Up

عنوان دوره: InfiniteSkills – Learning Autodesk Inventor 2015 Training Video
حجم فایل: 765MB

چکیده : Autodesk Inventor Professional نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ و ۳ بعدی دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای

 

برای دانلود آموزش Autodesk Inventor 2015 به صورت کامل کلیک کنید

 

برچسب ها : ,autodesk-2,autodesk-inventor-2,autodesk-inventor-2015,autodesk-inventor-2015-چیست,autodesk-چیست,infiniteskills,infiniteskills-learning-autodesk-inventor-2015-training-video,learning-autodesk-inventor-2015-training-video,%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk,%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk-inventor,%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk-inventor-2015,%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-autodesk-inventor,%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-autodesk-inventor-2015,%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk-inventor,%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk-inventor-2015,%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-autodesk,%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-autodesk-inventor-2015,%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk,%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk-inventor,%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-autodesk-inventor-2015,%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-autodesk,%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-autodesk-inventor,%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-autodesk-inventor-2015

 

کلمات کلیدی : autodesk,autodesk inventor,autodesk inventor 2015,autodesk inventor 2015 چیست,autodesk چیست,infiniteskills,infiniteskills - learning autodesk inventor 2015 training video,learning autodesk inventor 2015 training video,آموزش autodesk,آموزش autodesk inventor,آموزش autodesk inventor 2015,دانلود autodesk inventor,دانلود autodesk inventor 2015,دانلود فیلم آموزش autodesk inventor,دانلود فیلم آموزش autodesk inventor 2015,فیلم autodesk,فیلم autodesk inventor 2015,فیلم آموزش autodesk,فیلم آموزش autodesk inventor,فیلم آموزش autodesk inventor 2015,معرفی autodesk,معرفی autodesk inventor,معرفی autodesk inventor 2015,infinite skillsدانلود AppDev ، دانلود AskVideo ، دانلود Career Academy ، دانلود CBT Nuggets ، دانلود AsileFX ، دانلود CG Cookie ، دانلود cmiVFX ، دانلود Coursera ، دانلود Cisco Press ، دانلود Drupalize me ، دانلود Digital Tutors ، دانلود EC-Council ، دانلود Educator ، دانلود Escape Studios ، دانلود Eat3D ، دانلود fxphd ، دانلود Gumroad ، دانلود Gnomon Workshop ، دانلود Groove3 ، دانلود INE ، دانلود Infinite Skills ، دانلود K.Alliance ، دانلود KelbyOne ، دانلود LinuxCBT ، دانلود LiveLessons ، دانلود LearnVisualStudio.NET ، دانلود Lynda.com ، دانلود MasterPhotoWorkshop ، دانلود Massive Synth ، دانلود 3DMotive ، دانلود MacProVideo ، دانلود Class On Demand ، دانلود PacktPub ، دانلود PhotoshopCAFE ، دانلود PhLearn ، دانلود PluralSight ، دانلود Peachpit ، دانلود Ripple Training ، دانلود Sonic Academy ، دانلود Schoolism ، دانلود SSD Tutorials ، دانلود Skillfeed ، دانلود Treehouse ، دانلود Tekpub ، دانلود TutsPlus ، دانلود GameTutor ، دانلود TrainSignal ، دانلود Total Training ، دانلود Think Vitamin ، دانلود Udemy ، دانلود Video2Brain ، دانلود VTC ، دانلود Winstructor ، دانلود ZBrushWorkshops ، دانلود SecurityTube ، دانلود CreativeLive ، دانلود Linux Academy ، دانلود OS Training ، دانلود Cloud Academy ، دانلود Cybrary ، دانلود CodeSchool ، دانلود RouteHub ، دانلود ITProTV ، دانلود GoGo Training ، دانلود LearnNowOnline ، دانلود SVS ، دانلود Uartsy ، دانلود VideoMakers، دانلود egghead ، دانلود WintellectNOW ، دانلود CompuWorks

 • نظرات() 
 •  
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها