آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا چهارپایان انواع مختلف دارند، و همه آنها حرکات منحصر به فرد خود را دارند,در این آموزش استخوان بندی بدن یک سگ رو که حرکات بسیار شبیهی رو با همه چهار پایان دارد انجام می دهیم,و با راه حل های برطرف کردن مشکل شبیه سازی پاهای عقب اشنا می شوید,این دوره شامل 4 قسمت می باشد

 

برای دانلود آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا شماره 2 به صورت کامل کلیک کنید

آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا چهارپایان انواع مختلف دارند، و همه آنها حرکات منحصر به فرد خود را دارند,در این آموزش استخوان بندی بدن یک سگ رو که حرکات بسیار شبیهی رو با همه چهار پایان دارد انجام می دهیم,و با راه حل های برطرف کردن مشکل شبیه سازی پاهای عقب اشنا می شوید,این دوره شامل 4 قسمت می باشد که در این مطلب سری دوم رو براتون آماده کردم. سرفصل های این آموزش : پوست پاها ی عقب پوست پشت و دم پوست پاهای جلویی پوست گردن و سر پیش نمایش کوتاه معرفی این آموزش رو تماشا کنید: توضیحاتی در مورد دوره : عنوان دوره : 3DMotive – Quadruped Rigging in Maya Volume 2 مدرس: Chad Morgan سطح :متوسط تعداد فایل های تصویری :6 سال آموزش : 2016 فایل تمرینی : دارد نرم افزار :Maya عناوین این دوره آموزشی Chapter 1 – Intro 00:24 Chapter 2 – Skinning the Back Legs 09:49 Chapter 3 – Skinning the Back Legs 02 10:05 Chapter 4 – Skinning the Back and Tail 16:12 Chapter 5 – Skinning the Front Legs 14:06 Chapter 6 – Skinning the Neck and Head 14:35 توضیحات انگلیسی این دوره Quadruped Rigging in Maya Quadrupeds come in various types, and they all have their own unique needs, but in this module we will rig a canine character which covers many of the unique problems in rigging a quadruped. Some of these problems include how to deal with the back leg and setting up a spline ik for the back.In the first module we will analyze the problem we are attempting to solve. We will start with talking about some basic rigging processes we will use throughout the modules, and then discuss how we will lay out our joints. At the end, we will bind our mesh to the joints and begin skinning.In the second module we will go through the process of skinning our character using tools such as the Paint Weights Tool, the Prune Small Weights function, and the Component Editor. In the third module, we start building the control rig to drive our bind joints, focusing on a simple fk control structure for the tail, and then working on the back dog legIn our fourth and final module, we will finish the rig, completing the front leg as well as the spine and the head/neck area. We will also illustrate how we can deal with some of the quirks we stumble over in Maya.

عنوان دوره : 3DMotive – Quadruped Rigging in Maya Volume 2
مدرس: Chad Morgan
سطح :متوسط
تعداد فایل های تصویری :6
سال آموزش : 2016
فایل تمرینی : دارد
نرم افزار :Mayaعناوین این دوره آموزشی

Chapter 1 – Intro 00:24
Chapter 2 – Skinning the Back Legs 09:49
Chapter 3 – Skinning the Back Legs 02 10:05
Chapter 4 – Skinning the Back and Tail 16:12
Chapter 5 – Skinning the Front Legs 14:06
Chapter 6 – Skinning the Neck and Head 14:35

چکیده : چهارپایان انواع مختلف دارند، و همه آنها حرکات منحصر به فرد خود را دارند,در این آموزش استخوان بندی بدن یک سگ رو که حرکات بسیار

 

برای دانلود آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا شماره 2 به صورت کامل کلیک کنید

 

برچسب ها : 3DMotive,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya direct download,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya download,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya free download,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya Volume 2,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya Volume 2 direct download,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya Volume 2 download,3DMotive – Quadruped Rigging in Maya Volume 2 free download,Quadruped Rigging in Maya,Quadruped Rigging in Maya Volume 2,Quadruped Rigging in Maya Volume 2 direct download,Quadruped Rigging in Maya Volume 2 download,Quadruped Rigging in Maya Volume 2 free download,آموزش ریگ بندی حیوانات در مایا,آموزش ریگ کردن حیوانات,آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا,آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا شماره 1,استخوان بندی,اموزش مایا,ریگ,ریگ بندی,ریگ کردن حیوانات,,مایا,

 

کلمات کلیدی : ,مایا,اموزش مایا,ریگ بندی,ریگ,استخوان بندی,ریگ کردن حیوانات,آموزش ریگ کردن حیوانات,آموزش ریگ بندی حیوانات در مایا,آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا شماره 2,آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا,3dmotive – quadruped rigging in maya volume 2,3dmotive – quadruped rigging in maya,3dmotive,quadruped rigging in maya volume 2,quadruped rigging in maya,3dmotive – quadruped rigging in maya volume 2 download,3dmotive – quadruped rigging in maya volume 2 free download,3dmotive – quadruped rigging in maya volume 2 direct download,quadruped rigging in maya volume 2 download,quadruped rigging in maya volume 2 free download,quadruped rigging in maya volume 2 direct download,3dmotive – quadruped rigging in maya download,3dmotive – quadruped rigging in maya free download,3dmotive – quadruped rigging in maya direct download,,3dmotive – quadruped rigging in maya direct download,3dmotive – quadruped rigging in maya download,3dmotive – quadruped rigging in maya free download,آموزش ریگ کردن چهار پایان در مایا شماره 1دانلود AppDev ، دانلود AskVideo ، دانلود Career Academy ، دانلود CBT Nuggets ، دانلود AsileFX ، دانلود CG Cookie ، دانلود cmiVFX ، دانلود Coursera ، دانلود Cisco Press ، دانلود Drupalize me ، دانلود Digital Tutors ، دانلود EC-Council ، دانلود Educator ، دانلود Escape Studios ، دانلود Eat3D ، دانلود fxphd ، دانلود Gumroad ، دانلود Gnomon Workshop ، دانلود Groove3 ، دانلود INE ، دانلود Infinite Skills ، دانلود K.Alliance ، دانلود KelbyOne ، دانلود LinuxCBT ، دانلود LiveLessons ، دانلود LearnVisualStudio.NET ، دانلود Lynda.com ، دانلود MasterPhotoWorkshop ، دانلود Massive Synth ، دانلود 3DMotive ، دانلود MacProVideo ، دانلود Class On Demand ، دانلود PacktPub ، دانلود PhotoshopCAFE ، دانلود PhLearn ، دانلود PluralSight ، دانلود Peachpit ، دانلود Ripple Training ، دانلود Sonic Academy ، دانلود Schoolism ، دانلود SSD Tutorials ، دانلود Skillfeed ، دانلود Treehouse ، دانلود Tekpub ، دانلود TutsPlus ، دانلود GameTutor ، دانلود TrainSignal ، دانلود Total Training ، دانلود Think Vitamin ، دانلود Udemy ، دانلود Video2Brain ، دانلود VTC ، دانلود Winstructor ، دانلود ZBrushWorkshops ، دانلود SecurityTube ، دانلود CreativeLive ، دانلود Linux Academy ، دانلود OS Training ، دانلود Cloud Academy ، دانلود Cybrary ، دانلود CodeSchool ، دانلود RouteHub ، دانلود ITProTV ، دانلود GoGo Training ، دانلود LearnNowOnline ، دانلود SVS ، دانلود Uartsy ، دانلود VideoMakers، دانلود egghead ، دانلود WintellectNOW ، دانلود CompuWorks